Xây dựng hệ thống quản trị theo mục tiêu OKR, KPIs và đánh giá nhân viên

Xây dựng hệ thống quản trị theo mục tiêu OKR, KPIs và đánh giá nhân viên

Dịch vụ tư vấn Xây dựng hệ thống quản trị theo mục tiêu OKR, KPIs và đánh giá nhân viên là dịch vụ bao gồm việc cung cấp lời khuyên và hỗ trợ chuyên môn cho khách hàng về cách thiết kế, thực hiện và đánh giá các phương pháp và công cụ khác nhau để đánh giá kỹ năng, khả năng, tính cách và tiềm năng của nhân viên hiện tại hoặc tương lai của họ nhằm giúp khách hàng cải thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển, quản lý hiệu suất và lập kế hoạch kế nhiệm cũng như nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của tổ chức. Dịch vụ này bao gồm việc thiết lập và theo dõi các mục tiêu cũng như kết quả chính (OKR) và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho nhân viên của công ty, sử dụng dữ liệu và phân tích để đo lường và tối ưu hóa kết quả.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng như:

  • Đánh giá: Dịch vụ tiến hành đánh giá toàn diện các quy trình, hệ thống và năng lực nhân sự hiện có trong tổ chức khách hàng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện hoặc những điểm nghẽn tiềm ẩn.
  • Tư vấn OKR: Cộng tác với nhóm quản lý của khách hàng để xác định OKR cụ thể phù hợp với các mục tiêu kinh doanh riêng biệt, thiết lập các kết quả chính thúc đẩy tiến độ hướng tới các mục tiêu đó.
  • Phát triển KPI: Dịch vụ này liên quan đến việc giúp khách hàng xác định và điều chỉnh các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của họ trên các quy trình, hoạt động và chức năng khác nhau của tổ chức, đảm bảo rằng chúng cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn
  • Hệ thống đánh giá hiệu suất: Cung cấp hướng dẫn về cách theo dõi tiến trình một cách hiệu quả so với OKR đã thiết lập bằng cách sử dụng các công cụ hoặc giải pháp phần mềm thích hợp.
  • Giám sát & Đánh giá: Thiết lập cơ chế báo cáo cho phép theo dõi KPI theo thời gian thực, cho phép điều chỉnh kịp thời và đưa ra quyết định sáng suốt.
  • Đánh giá hiệu suất: Dịch vụ tư vấn đánh giá nhân sự còn bao gồm đánh giá hiệu suất định kỳ để đánh giá hiệu quả của OKR và KPI cung cấp những phản hồi có giá trị cho cả cấp quản lý và nhân viên, nuôi dưỡng văn hóa trách nhiệm và tăng trưởng liên tục.
  • Chiến lược cải tiến liên tục: Xác định các lĩnh vực cần cải tiến, cải tiến các quy trình hiện có và thực hiện các cơ chế phản hồi nhằm thúc đẩy văn hóa học tập và phát triển.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Xây dựng hệ thống quản trị theo mục tiêu OKR, KPIs và đánh giá nhân viên là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.

Thông tin liên hệ 

Trả lời