Thiết kế hệ thống tài chính

Thiết kế hệ thống tài chính

Thiết kế hệ thống tài chính là dịch vụ giúp các tổ chức hoàn thiện quy trình, hệ thống quản lý tài chính cũng như thích ứng với những thay đổi của nhu cầu kinh doanh và điều kiện thị trường.

Dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Đánh giá hệ thống hiện tại: Dịch vụ này tiến hành đánh giá kỹ lưỡng hệ thống quản lý tài chính trên các khía cạnh: độ chính xác dữ liệu, hiệu quả kiểm soát nội bộ, khả năng báo cáo và khả năng tích hợp các hệ thống khác để xác định điểm mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện.
  • Thiết kế chính sách tài chính: Dịch vụ này bao gồm việc phát triển các chính sách tài chính mạnh mẽ phù hợp với các thông lệ ngành và các yêu cầu pháp lý và đưa ra các hướng dẫn cho các khía cạnh khác nhau như: quản lý chi phí, ghi nhận doanh thu, quản lý dòng tiền, quy trình lập ngân sách, thủ tục đánh giá rủi ro và các quy trình tuân thủ.
  • Kiểm soát nội bộ: Dịch vụ này thực hiện đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro gian lận hoặc biển thủ, thiết lập sự phân chia nhiệm vụ giữa các nhân viên chịu trách nhiệm về các chức năng tài chính khác nhau, đồng thời đảm bảo áp dụng các thủ tục ủy quyền phù hợp.
  • Lựa chọn phần mềm kế toán: Dịch vụ này đánh giá các lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với quy mô và độ phức tạp của doanh nghiệp đồng thời xem xét các tính năng như chức năng sổ cái chung, quản lý tài khoản phải trả/phải thu, xử lý bảng lương, hỗ trợ tuân thủ thuế, khả năng tích hợp với các hệ thống khác (SAP/ERP), biện pháp an ninh, khả năng mở rộng,…
  • Di chuyển và tích hợp dữ liệu: Dịch vụ này thay đổi hoặc nâng cấp, như một phần của nỗ lực tái cơ cấu, đảm bảo quá trình di chuyển/tích hợp suôn sẻ mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu hoặc làm gián đoạn hoạt động hàng ngày.
  • Đào tạo & Tài liệu: Dịch vụ này cung cấp các buổi đào tạo toàn diện về các quy trình/hệ thống mới được triển khai trong doanh nghiệp, phác thảo các quy trình, quy trình công việc và hướng dẫn để làm tài liệu tham khảo cho việc sử dụng, đảm bảo cho nhân viên sử dụng dễ dàng.
  • Điều chỉnh hệ thống quản lý tài chính phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh: Dịch vụ này liên quan đến việc đảm bảo rằng hệ thống quản lý tài chính hỗ trợ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, mục tiêu và chỉ số hoạt động của doanh nghiệp cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định có liên quan.
  • Giám sát & Cải tiến liên tục: Thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính một cách thường xuyên, tiến hành kiểm toán định kỳ, xem xét các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và tìm kiếm phản hồi từ các bên liên quan để xác định các lĩnh vực cần nâng cao hoặc sàng lọc thêm.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Thiết kế hệ thống tài chính trong doanh nghiệp là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. SCS Global là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn