Định giá công ty

Định giá công ty

Dịch vụ định giá công ty là dịch vụ liên quan đến việc ước tính giá trị hợp lý của công ty hoặc tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu của công ty cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như lập báo cáo tài chính, thuế, mua bán và sáp nhập, kiện tụng, v.v. Bằng cách định giá một công ty, người ta có thể xác định nếu công ty được thị trường định giá quá cao hoặc quá thấp và đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc đầu tư vào công ty. Định giá một công ty cũng có thể giúp lập kế hoạch chiến lược, tài trợ vốn và quản lý rủi ro.

 

Một số phương pháp phổ biến mà chúng tôi có thể sử dụng để định giá một công ty là:

 

  • Dòng tiền chiết khấu (DCF): Phương pháp này bao gồm việc dự đoán dòng tiền trong tương lai của công ty và chiết khấu chúng về giá trị hiện tại bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu phù hợp. Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền chính là giá trị của công ty.

 

  • Bội số thị trường: Phương pháp này liên quan đến việc so sánh công ty với các công ty tương tự trong cùng ngành hoặc thị trường và áp dụng bội số định giá của họ, chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S), giá trị sổ sách (P/B), v.v., đối với các số liệu tài chính của công ty. Tích của bội số và số liệu sổ sách là giá trị của công ty.

 

  • Dựa trên tài sản: Phương pháp này bao gồm việc cộng giá trị hợp lý của tất cả các tài sản và trừ đi giá trị hợp lý của tất cả các khoản nợ của công ty. Sự khác biệt là giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

 

  • Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM): Phương pháp này liên quan đến việc dự kiến cổ tức trong tương lai của công ty và chiết khấu chúng về giá trị hiện tại bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu thích hợp. Tổng giá trị hiện tại của cổ tức là giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

 

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Định giá công ty là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế để có thể phản ánh sát thực nhất giá trị của công ty được định giá. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. SCS Global là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ định giá công ty chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn