Đội ngũ

Đội ngũ Scsglobalaudit

Chủ tịch ông: Phan Lê Thành Long

CPA, CMA, MBus(Acc), VTCA Chuyên gia tư vấn và giảng dạy các phương pháp phát hiện gian lận, kiểm soát nội bộ và quản trị công ty

Ông Long tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc). Với hơn 22 năm kinh nghiệm tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn (Big4). Ông là chuyên gia tư vấn trợ giúp Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chương trình tăng cường năng lực về quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm toán Ông Long cũng là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA) tại Việt Nam.

Giám đốc ông: Nguyễn Mạnh Hiền

CPA, CMA, MBus(Acc) Chuyên gia về lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Rà soát đặc biệt, Định giá doanh nghiệp

Ông Hiền là Thạc sỹ chuyên ngành kế toán với hơn 24 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Ông là Giảng viên chính của chương trình Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) và là Thành viên hội đồng biên dịch hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs) sang tiếng Việt

Bà Sung Hee Joo

AICPA Chuyên gia tư vấn về Kế toán, Thuế, Tư vấn Pháp lý, Thiết lập hệ thống vận hành cho doanh nghiệp

Bà Joo tốt nghiệp Đại học Tsinghua (Bắc Kinh, Trung Quốc) với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản với vai trò chuyên gia kinh tế, tài chính. Bà thành thạo nhiều ngôn ngữ thông dụng trên thế giới như tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh

Bà Chu Thị Hoàng Oanh

CPA, MPA, CMA (Aust.) Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao Chuyên gia về lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Định giá doanh nghiệp, Tư vấn quản trị

Bà Oanh là Thạc sỹ Chính sách công Chương trình Fulbright với hơn 13 năm kinh nghiệm, từng làm việc ở EY Việt Nam. Bà còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)

Anh Nguyễn Văn Hoàng

CPA, CMA (Aust.), CPIA, VTCA Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao Lĩnh vực chuyên gia về Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Chuyển giá, Định giá doanh nghiệp, Tư vấn quản trị, Kiểm toán nội bộ

Anh Hoàng là Cử nhân kinh tế (HUST) với trên 11 năm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị công ty. Anh từng giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán tại kiểm toán Immanuel và kiểm toán An Việt và đã trực tiếp tham gia kiểm toán và tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Anh Hoàng còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)

Anh Nguyễn Duy Thịnh

CPA, CMA (Aust.) Chủ nhiệm kiểm toán Lĩnh vực chuyên gia về Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tài chính, Nghiệp vụ ngân hàng, Chứng khoán

Anh Thịnh Thạc sĩ quản trị kinh doanh với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình. Anh từng giữ chức Chủ nhiệm kiểm toán An Việt, quản lý tài chính tại PVcombank và quản lý đầu tư tại Japan Securities Incorporated. Anh còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

CPA, CMA (Aust.) Chủ nhiệm kiểm toán Lĩnh vực chuyên gia về Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế, Rà soát đặc biệt, Kiểm toán nội bộ

Chị Nhung là Cử nhân kinh tế với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình. Chị từng là Chủ nhiệm kiểm toán tại kiểm toán FAC, kiểm toán An Việt và Kiểm toán viên nội bộ tại YiDa Chị Nhung còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)