Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn thuế do chúng tôi cung cấp bao gồm nhiều dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế. Các dịch vụ này được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức đáp ứng nhu cầu báo cáo và tuân thủ thuế, cũng như cung cấp hướng dẫn về chiến lược lập kế hoạch và tối ưu hóa thuế.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn thuế khác nhau, chẳng hạn như:
 Lập kế hoạch thuế: Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng phát triển các chiến lược thuế hiệu quả phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của họ bằng cách phân tích dữ liệu tài chính, cơ cấu kinh doanh và xu hướng của ngành.

 Tuân thủ thuế: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị chính xác và nộp kịp thời các loại tờ khai thuế khác nhau như thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (PIT), thuế nhà thầu (FCT),… đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý .

 Hỗ trợ kiểm tra Thuế: Dịch vụ hỗ trợ thu thập các tài liệu cần thiết, giải đáp thắc mắc của kiểm tra viên một cách chuyên nghiệp và đàm phán giải quyết công bằng khi phát sinh tranh chấp.

 Thuế quốc tế: Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu hoặc các cá nhân có nguồn đầu tư hoặc thu nhập quốc tế, hiểu các quy tắc thuế quốc tế và đưa ra hướng dẫn về các giao dịch xuyên biên giới, các vấn đề về chuyển giá, yêu cầu báo cáo nước ngoài (như FATCA), đảm bảo tuân thủ đồng thời tối ưu hóa các chiến lược thuế toàn cầu .

 Tín dụng và ưu đãi thuế: Nhiều chính phủ đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau như tín dụng nghiên cứu & phát triển (R&D) hoặc ưu đãi đầu tư nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế hoặc khuyến khích các hoạt động cụ thể trong một số ngành hoặc khu vực nhất định. Chúng tôi giúp xác định các khoản tín dụng/khuyến khích đủ điều kiện cho hoạt động của khách hàng và hỗ trợ yêu cầu các khoản tín dụng đó một cách hiệu quả.

 Dịch vụ Thuế Mua bán & Sáp nhập (M&A): Trong các giao dịch mua bán và sáp nhập liên quan đến nhiều đơn vị có cơ cấu thuế khác nhau, các chuyên gia tư vấn thuế sẽ đưa ra lời khuyên có giá trị về cơ cấu thỏa thuận nhằm giảm thiểu tác động về thuế và tối đa hóa lợi ích tài chính.

 Giải quyết tranh chấp về thuế: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp với cơ quan thuế, chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng trong các quá trình đàm phán, khiếu nại hoặc kiện tụng, tận dụng chuyên môn và kiến thức về luật thuế của họ để vận động giải quyết công bằng đồng thời bảo vệ lợi ích của khách hàng.

 Đào tạo & Giáo dục về Thuế: Dịch vụ này thường cung cấp các chương trình đào tạo và hội thảo để giáo dục các cá nhân hoặc doanh nghiệp về các chủ đề khác nhau liên quan đến thuế, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của mình, cập nhật các quy định thay đổi và đưa ra quyết định sáng suốt về các vấn đề tài chính của họ.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi
Tuân thủ nghĩa vụ thuế và tối ưu thuế là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn nhưng nó không nhất thiết phải khiến bạn thức đêm hay đau đầu xây dựng và quản lý. SCS Global là công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn