Tư vấn huy động vốn và đại chúng hóa

Tư vấn huy động vốn và đại chúng hóa

Tư vấn huy động vốn và đại chúng hóa là các dịch vụ giúp cho khách hàng tiếp cận và huy động vốn từ thị trường tài chính, chẳng hạn như thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), chào bán cổ phần, chào bán nợ hoặc mua bán và sáp nhập.

Tư vấn huy động vốn và đại chúng hóa bao gồm:

  • Tư vấn về cơ cấu vốn và chiến lược tài chính tối ưu: Dịch vụ này liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính, mục tiêu và nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời đề xuất sự kết hợp tốt nhất giữa nợ và vốn chủ sở hữu cũng như các nguồn và công cụ phù hợp nhất về tài chính.
  • Huy động vốn: Dịch vụ này liên quan đến việc hỗ trợ các công ty tiếp cận các nguồn tài trợ bên ngoài như tài trợ vốn cổ phần (phát hành cổ phiếu) hoặc tài trợ nợ (phát hành trái phiếu hoặc vay vốn).
  • Chào bán lần đầu ra công chúng (IPO): Các dịch vụ huy động vốn liên quan đến IPO có thể bao gồm tiến hành thẩm định, lập báo cáo tài chính, phối hợp với các cơ quan quản lý, quản lý quan hệ nhà đầu tư và cơ cấu đợt chào bán.
  • Phân tích định giá: Cung cấp dịch vụ định giá liên quan đến việc đánh giá giá trị hợp lý của tài sản, doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài sản vô hình.
  • Tư vấn tài chính: Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính để hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược tối ưu hóa cơ cấu vốn, thực tiễn quản lý rủi ro, đánh giá cơ hội đầu tư và lập kế hoạch tài chính tổng thể.
  • Quản lý các yêu cầu pháp lý và tuân thủ: Dịch vụ này liên quan đến việc đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định có liên quan trong ngành tài chính, chẳng hạn như luật chứng khoán, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, luật thuế, v.v.
  • Hỗ trợ các hoạt động sau giao dịch: Dịch vụ này liên quan đến việc trợ giúp khách hàng của chúng tôi trong các hoạt động sau giao dịch như quan hệ nhà đầu tư, báo cáo tài chính, quản trị, quản lý rủi ro, v.v.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Huy động vốn là nhu cầu thực tế của bất kỳ tổ chức kinh tế nào trong quá trình vận hành kinh doanh, am hiểu và phát huy vai trò của thị trường tài chính giúp doanh nghiệp có thể “đi bằng hai chân” để thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. SCS Global là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn và đại chúng hóa chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn