Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị công ty

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị công ty

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị công ty là quá trình thay đổi cách thức tổ chức, quản lý và kiểm soát của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của công ty. Quá trình này nhằm mục đích điều chỉnh khuôn khổ quản trị của công ty với các thông lệ tốt nhất trong ngành đồng thời giải quyết mọi sự thiếu hiệu quả hoặc lỗ hổng hiện có trong hệ thống hiện tại.

Chung tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp sau:

  • Đánh giá quản trị: Tiến hành đánh giá toàn diện về cơ cấu và thực tiễn quản trị hiện tại của tổ chức để xác định điểm mạnh, điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này liên quan đến việc phân tích thành phần Hội đồng quản trị, quy trình ra quyết định, giao thức quản lý rủi ro và khuôn khổ tuân thủ.Thông tin liên hệ
  • Phát triển chính sách: Hỗ trợ phát triển và thực hiện các chính sách quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành và các thông lệ tốt nhất. Điều này bao gồm việc soạn thảo các quy tắc ứng xử, chính sách đạo đức, quy chế Hội đồng quản trị, nhiệm vụ của ủy ban và các tài liệu liên quan khác.
  • Đánh giá về Hội đồng quản trị: Tiến hành đánh giá độc lập về hiệu quả của Hội đồng quản trị thông qua các đánh giá nghiêm ngặt bao gồm đánh giá hiệu suất của từng giám đốc cũng như động lực chung của Hội đồng quản trị. Những đánh giá này giúp xác định những lỗ hổng về kỹ năng hoặc kiến thức của các thành viên HĐQT đồng thời đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.
  • Khung quản lý rủi ro: Hợp tác với các tổ chức để thiết kế khung quản lý rủi ro toàn diện phù hợp với mục tiêu chiến lược và nghĩa vụ pháp lý của họ. Điều này liên quan đến việc xác định các rủi ro tiềm ẩn trên các chức năng kinh doanh khác nhau và phát triển các chiến lược giảm thiểu để đảm bảo giám sát rủi ro hiệu quả ở cả cấp độ hoạt động và chiến lược.
  • Hỗ trợ tuân thủ: Hỗ trợ các tổ chức hiểu các yêu cầu pháp lý phức tạp bằng cách cung cấp hướng dẫn về nghĩa vụ tuân thủ liên quan đến các vấn đề quản trị doanh nghiệp như yêu cầu công bố thông tin, cơ chế bảo vệ quyền cổ đông, hướng dẫn bồi thường cho giám đốc điều hành, v.v.
  • Chương trình đào tạo: Cung cấp các chương trình đào tạo tùy chỉnh cho các giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao về các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và các thông lệ tốt nhất được thiết kế riêng cho nhu cầu của tổ chức họ. Các chương trình này nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết của người tham gia về vai trò và trách nhiệm của họ đồng thời thúc đẩy văn hóa quản trị tốt trong toàn tổ chức.
  • Lập kế hoạch kế nhiệm Hội đồng quản trị: Hỗ trợ các tổ chức phát triển kế hoạch kế nhiệm mạnh mẽ cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội đồng quản trị bằng cách xác định các ứng viên tiềm năng dựa trên bộ kỹ năng mong muốn hoặc mục tiêu tiêu chí đa dạng trong khi xem xét chiến lược dài hạn.
  • Sự tham gia của các bên liên quan: Hỗ trợ các tổ chức thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả với các bên liên quan, bao gồm các cổ đông, cơ quan quản lý và cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này liên quan đến việc phát triển các chiến lược nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đồng thời quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Xây dựng hệ thống quản trị công ty là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.

Trả lời