Xây dựng hệ thống quản trị tài chính

Xây dựng hệ thống quản trị tài chính

Xây dựng hệ thống quản trị tài chính là quá trình thay đổi cách thức một công ty hoặc tổ chức quản lý các nguồn lực tài chính của mình, chẳng hạn như tiền mặt, nợ, vốn chủ sở hữu và tài sản. Mục đích của tái cơ cấu là một cách tiếp cận toàn diện và chiến lược nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả và hiệu quả hoạt động tổng thể của các hoạt động tài chính trong tổ chức.

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ sau:

  • Phân tích tài chính: Chúng tôi tiến hành phân tích toàn diện hệ thống tài chính doanh nghiệp hiện có, đánh giá báo cáo tài chính, mô hình dòng tiền và các chỉ số hoạt động chính.
  • Tối ưu hóa quy trình: Xác định các điểm nghẽn hoặc dư thừa cản trở hiệu quả và đề xuất các quy trình hợp lý nhằm nâng cao năng suất trong khi vẫn duy trì tuân thủ các yêu cầu quy định.
  • Chiến lược giảm chi phí: Kiểm tra cơ cấu chi phí và mô hình chi phí và phát triển các chiến lược để giảm chi phí không cần thiết mà không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hoặc tiêu chuẩn chất lượng.
  • Quản lý rủi ro: Đánh giá các phương pháp quản lý rủi ro hiện tại và đề xuất các cải tiến như triển khai kiểm soát nội bộ mạnh mẽ, tăng cường cơ chế phát hiện gian lận hoặc thiết lập kế hoạch dự phòng cho các cuộc khủng hoảng tài chính tiềm ẩn.
  • Tích hợp công nghệ: Đánh giá tính phù hợp của các giải pháp phần mềm hiện có được sử dụng trong quy trình kế toán, lập ngân sách, dự báo và báo cáo quản trị và đề xuất tích hợp các công nghệ mới hoặc nâng cấp hệ thống hiện có để nâng cao tính chính xác và kịp thời của thông tin tài chính.
  • Hỗ trợ quản lý sự thay đổi: Chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn về kế hoạch truyền thông về sự thay đổi cũng như các chương trình đào tạo được thiết kế riêng để trang bị cho nhân viên những kỹ năng cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi này.
  • Giám sát và báo cáo hiệu suất: Chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển các số liệu hiệu suất, thiết lập bảng điều khiển hoặc thẻ điểm và triển khai các cơ chế báo cáo thường xuyên để theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu tài chính và xác định các lĩnh vực cần cải thiện hơn nữa.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Xây dựng hệ thống quản trị tài chính là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.

Thông tin liên hệ 

Trả lời