Tư vấn giao dịch M&A

Tư vấn giao dịch M&A

Dịch vụ tư vấn giao dịch M&A do chúng tôi cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh chiến lược. Các dịch vụ này được thiết kế để hỗ trợ các công ty điều hướng bối cảnh phức tạp của việc sáp nhập, mua lại và các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp khác.

Một số dịch vụ tư vấn giao dịch M&A phổ biến mà chúng tôi có thể cung cấp là:

  • Chiến lược M&A: Dịch vụ này giúp khách hàng xác định mục tiêu chiến lược, xác định mục tiêu hoặc người mua tiềm năng, đánh giá sức mạnh tổng hợp và rủi ro cũng như xây dựng lộ trình giao dịch.
  • Định giá và lập mô hình: Dịch vụ này giúp khách hàng ước tính giá trị hợp lý của một mục tiêu hoặc một đơn vị kinh doanh, thực hiện phân tích và dự đoán tài chính cũng như đánh giá tác động của các kịch bản giao dịch khác nhau.
  • Thẩm định: Dịch vụ này giúp khách hàng xác minh các khía cạnh tài chính, hoạt động, pháp lý, thuế và quy định của mục tiêu hoặc người bán, xác định các vấn đề hoặc cơ hội tiềm ẩn cũng như chuẩn bị cho việc hoàn thành giao dịch và hội nhập.
  • Hội nhập và thoái vốn sau sáp nhập: Dịch vụ này giúp khách hàng quản lý quy trình phức tạp trong việc hợp nhất hoặc tách các doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu và văn hóa tổ chức, tối ưu hóa quy trình và hệ thống cũng như hiện thực hóa việc tạo ra giá trị.
  • Tái cơ cấu và tái cấu trúc: Dịch vụ này giúp khách hàng giải quyết các khó khăn tài chính, thách thức hoạt động hoặc thay đổi chiến lược bằng cách phát triển và triển khai các giải pháp nhằm cải thiện tính thanh khoản, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Giao dịch M&A là công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch M&A chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.

 
Thông tin liên hệ

Trả lời