Thiết lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Thiết lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Thiết lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh là các dịch vụ giúp khách hàng lập kế hoạch, thực hiện và thực hiện các thay đổi trong mô hình kinh doanh, hoạt động hoặc cơ cấu vốn để cải thiện hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của công ty.

Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các dịch vụ chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp, chẳng hạn như:

  • Phát triển chiến lược: Dịch vụ này giúp khách hàng xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và mục đích của mình, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa cũng như xây dựng và đánh giá các lựa chọn chiến lược.
  • Đổi mới mô hình kinh doanh: Dịch vụ này giúp khách hàng thiết kế, thử nghiệm và triển khai các cách thức mới hoặc cải tiến nhằm tạo ra và phân phối giá trị cho khách hàng, đối tác và các bên liên quan của họ.
  • Cải tiến hoạt động: Dịch vụ này giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình, hệ thống và nguồn lực để nâng cao hiệu suất, hiệu suất, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.
  • Tối ưu hóa cơ cấu vốn: Dịch vụ này giúp khách hàng đánh giá và điều chỉnh cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu để cân bằng tính thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và rủi ro.
  • Cơ cấu lại khoản nợ: Dịch vụ này giúp khách hàng đàm phán với chủ nợ để sửa đổi các điều khoản hoặc điều kiện của nghĩa vụ nợ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính hoặc tránh vỡ nợ.
  • Tái cấu trúc vốn chủ sở hữu: Dịch vụ này giúp khách hàng sắp xếp lại cơ cấu sở hữu để phù hợp với mục tiêu chiến lược hoặc giải quyết xung đột giữa các cổ đông.
  • Mua bán và sáp nhập: Dịch vụ này giúp khách hàng lập kế hoạch, thực hiện và tích hợp các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc nợ phải trả để đạt được sự tăng trưởng, đa dạng hóa hoặc sức mạnh tổng hợp.
  • Thoái vốn và chia tách: Dịch vụ này giúp khách hàng bán hoặc tách các bộ phận không cốt lõi, hoạt động kém hoặc được định giá quá cao trong doanh nghiệp của họ để tập trung vào năng lực cốt lõi hoặc khai thác giá trị.
  • Phục hồi và phục hồi: Dịch vụ này giúp khách hàng giải quyết các khó khăn tài chính, thách thức hoạt động hoặc thay đổi chiến lược bằng cách phát triển và triển khai các giải pháp nhằm cải thiện tính thanh khoản, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Thiết lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.Thông tin liên hệ

Trả lời