Soát xét mục đích đặc biệt (DD)

Soát xét mục đích đặc biệt (DD)

Soát xét mục đích đặc biệt (DD) bao gồm việc kiểm tra và phân tích toàn diện thông tin tài chính và hoạt động liên quan đến một công ty hoặc giao dịch kinh doanh. Các dịch vụ này thường được thực hiện khi đánh giá khả năng tồn tại, rủi ro và cơ hội liên quan đến khoản đầu tư, sáp nhập, mua lại hoặc hợp tác tiềm năng.

Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các dịch vụ thẩm định, chẳng hạn như:

  • Thẩm định tài chính: Điều này bao gồm việc phân tích báo cáo tài chính, tờ khai thuế và các hồ sơ tài chính liên quan khác để đánh giá tính chính xác, đầy đủ và độ tin cậy của thông tin tài chính. Nó giúp xác định mọi rủi ro tài chính tiềm ẩn, chẳng hạn như các khoản nợ không được tiết lộ, những bất thường hoặc hoạt động tài chính kém.
  • Thẩm định pháp lý: Điều này liên quan đến việc tiến hành thẩm định pháp lý để xem xét các hợp đồng, thỏa thuận, việc tuân thủ quy định và nghĩa vụ pháp lý của công ty mục tiêu. Quá trình này đảm bảo rằng không có vấn đề pháp lý, kiện tụng đang chờ xử lý hoặc rủi ro pháp lý tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến giao dịch.
  • Thẩm định hoạt động: Đánh giá các khía cạnh hoạt động của công ty mục tiêu là rất quan trọng để hiểu được tính hiệu quả, khả năng mở rộng và các lĩnh vực tiềm năng cần cải thiện của công ty đó. Điều này có thể liên quan đến việc xem xét các biện pháp kiểm soát nội bộ, cơ cấu quản lý, quy trình kinh doanh và hệ thống CNTT để xác định mọi rủi ro hoặc hoạt động kém hiệu quả.
  • Thẩm định về thuế: Đánh giá tình hình thuế của công ty mục tiêu giúp xác định các khoản nợ thuế tiềm ẩn, rủi ro và các vấn đề tuân thủ. Điều này bao gồm việc xem xét hồ sơ thuế, chiến lược thuế và mọi cuộc thanh, kiểm tra hoặc tranh chấp đang diễn ra với cơ quan thuế.
  • Thẩm định thương mại: Ngoài các khía cạnh tài chính và pháp lý, thẩm định thương mại còn tập trung vào phân tích thị trường, bối cảnh cạnh tranh, cơ sở khách hàng và triển vọng tăng trưởng. Nó giúp đánh giá vị trí thị trường, dòng doanh thu, xu hướng của ngành và sự phối hợp tiềm năng của công ty mục tiêu với bên mua lại.
  • Đánh giá rủi ro: Trong quá trình thẩm định, chúng tôi còn xác định và đánh giá các loại rủi ro khác nhau, bao gồm rủi ro tài chính, pháp lý, hoạt động, danh tiếng và chiến lược. Đánh giá này cho phép bên mua đưa ra quyết định sáng suốt và phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
  • Báo cáo và Khuyến nghị: Sau quá trình thẩm định, chúng tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo chi tiết nêu rõ những phát hiện và đề xuất của mình. Báo cáo này hỗ trợ bên mua hiểu được rủi ro, cơ hội và giá trị tiềm năng của giao dịch.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Soát xét mục đích đặc biệt (DD) là một công việc yêu cầu chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ soát xét mục đích đặc biệt chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn

Thông tin liên hệ 

Trả lời