Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ

Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ

Quản trị rủi ro và kểm toán nội bộ là hai chức năng quan trọng giúp công ty quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức khách hàng. Quản lý rủi ro là quá trình xác định, đánh giá và giảm thiểu các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu, chiến lược và hoạt động của công ty. Dịch vụ kiểm toán nội bộ là quá trình cung cấp các dịch vụ tư vấn và đảm bảo độc lập, khách quan nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý, kiểm soát và quản trị rủi ro của công ty.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau liên quan đến rủi ro và kiểm toán nội bộ, tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Một số dịch vụ có thể có là:

  • Quản lý rủi ro: Dịch vụ này bao gồm việc xác định, đánh giá và giảm thiểu các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu, chiến lược và hoạt động của khách hàng. Đánh giá rủi ro có thể giúp tổ chức khách hàng xác định khẩu vị rủi ro, xây dựng hồ sơ rủi ro và kế hoạch ứng phó rủi ro.
  • Kiểm toán nội bộ: Điều này bao gồm việc cung cấp các nguồn lực bên ngoài hoặc bổ sung để thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ cho tổ chức khách hàng, chẳng hạn như lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi các cuộc kiểm toán nội bộ. Thuê ngoài hoặc đồng nguồn lực kiểm toán nội bộ có thể giúp tổ chức khách hàng nâng cao chất lượng, tính độc lập và hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ của họ..
  • Giám sát tuân thủ: Kiểm toán và đánh giá thường xuyên để duy trì các chương trình giám sát tuân thủ nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định, chính sách và thủ tục hiện hành đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý.
  • Cải tiến quy trình: Dịch vụ phân tích các quy trình kinh doanh để nâng cao hiệu quả đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
  • Phát hiện và ngăn chặn gian lận: Dịch vụ sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu tiên tiến để phát hiện những điểm bất thường hoặc các mẫu biểu hiện hoạt động gian lận trong các giao dịch tài chính hoặc quy trình hoạt động.
  • Tăng cường khuôn khổ quản trị: Dịch vụ hỗ trợ các tổ chức củng cố khuôn khổ quản trị, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ở mọi cấp độ.
  • Đào tạo & nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro: Dịch vụ này cung cấp các chương trình đào tạo tùy chỉnh nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản lý rủi ro trong tổ chức.
  • Thuê ngoài kiểm toán nội bộ: Dịch vụ cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài thực hiện kiểm toán toàn diện các hoạt động của tổ chức, báo cáo tài chính và việc tuân thủ các chính sách, quy định.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ là những hoạt động đặc thù có yêu cầu chuyên môn cao và áp dụng theo những chuẩn mực và thông lệ tốt của quốc tế. Lĩnh vực này còn mới mẻ đối với phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam, do đó cần có các chuyên gia hỗ trợ thực hiện. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.
Thông tin liên hệ

Trả lời