Headhunting

Dịch vụ săn đầu người của chúng tôi là các dịch vụ liên quan đến việc tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho các vị trí cụ thể trong một tổ chức khách hàng. Không giống như các dịch vụ tuyển dụng thông thường, dịch vụ săn đầu người tập trung vào việc nhắm mục tiêu và thu hút nhân tài thụ động, những cá nhân có năng suất cao nhưng không tích cực tìm kiếm cơ hội mới. Dịch vụ săn đầu người yêu cầu nghiên cứu nâng cao, phân tích dữ liệu và kỹ năng tiếp cận cá nhân cũng như kiến thức và mạng lưới sâu rộng về ngành.

Dịch vụ săn đầu người có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, tiếp cận nguồn ứng viên rộng hơn và đa dạng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng và sự phù hợp của ứng viên. Thông thường, các dịch vụ săn đầu người có thể tốn kém hơn, cạnh tranh và đầy thách thức vì những nhân tài thụ động có thể miễn cưỡng hoặc không muốn thay đổi công việc. Do đó, các dịch vụ săn đầu người của chúng tôi luôn có tính chiến lược, thuyết phục và đạo đức để đảm bảo kết quả thành công.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi
Chúng tôi đã giúp kết nối hàng nghìn tổ chức và ứng viên với nhau. AFA Accounting là hãng cung cấp dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp với chất lượng cao hàng đầu Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.

 Thông tin liên hệ

Trả lời