Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ chuyển giá là dịch vụ chuyên biệt được cung cấp để hỗ trợ các công ty đa quốc gia quản lý các giao dịch giữa các công ty của họ. Các dịch vụ này nhằm mục đích đảm bảo rằng giá tính cho hàng hóa, dịch vụ hoặc quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao giữa các đơn vị liên quan trong tổ chức được ấn định ngang bằng và tuân thủ các quy định về thuế có liên quan.

 

Dịch vụ chuyển giá có thể bao gồm:

  • Tài liệu về giá chuyển nhượng: Dịch vụ chuẩn bị tài liệu về giá chuyển nhượng toàn diện, bao gồm các hồ sơ toàn cầu và hồ sơ quốc gia, trong đó phác thảo các hoạt động kinh doanh toàn cầu, giao dịch giữa các công ty và lựa chọn các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp.
  • Lập kế hoạch chuyển giá: Dịch vụ phân tích chuỗi giá trị, mô hình kinh doanh và động lực của ngành để xác định các cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro về thuế trong phạm vi pháp lý.
  • Thỏa thuận giữa các công ty: Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo hoặc xem xét các thỏa thuận giữa các công ty để đảm bảo chúng phản ánh chính xác các điều khoản và điều kiện của giao dịch giữa các bên liên quan.
  • Nghiên cứu điểm chuẩn: Dịch vụ thực hiện các phân tích kinh tế chi tiết bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy để xác định các công ty hoặc giao dịch có thể so sánh được làm cơ sở thiết lập giá chuyển nhượng phù hợp.
  • Thỏa thuận định giá trước: Phối hợp với các cơ quan thuế trên toàn thế giới, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đàm phán một cách tiếp cận chủ động nhằm giảm thiểu các tranh chấp trong tương lai liên quan đến các thỏa thuận chuyển giá.
  • Đánh giá việc tuân thủ chuyển giá: Dịch vụ này cung cấp các đánh giá thường xuyên để đánh giá việc tuân thủ các quy định về chuyển giá giữa các khu vực pháp lý, phân tích dữ liệu tài chính, thỏa thuận giữa các công ty và các tài liệu liên quan khác để xác định các rủi ro tiềm ẩn hoặc các lĩnh vực cần cải thiện.
  • Giải quyết tranh chấp: Dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi của cơ quan thuế, tiến hành phân tích kinh tế để chứng minh quan điểm đã đưa ra và đại diện trong quá trình thanh, kiểm tra hoặc kiện tụng.
  • Đào tạo về chuyển giá: Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các chương trình đào tạo và hội thảo để nâng cao hiểu biết về các khái niệm chuyển giá trong tổ chức khách hàng.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện dịch vụ này. AFA Accounting là công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế chuyên nghiệp với chất lượng cao tại Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn
Thông tin liên hệ

Trả lời