Đào tạo chuyên môn

Đào tạo chuyên môn

Dịch vụ đào tạo chuyên môn liên quan đến việc cung cấp các khóa học hoặc chương trình hướng tới các tiêu chuẩn đơn vị hoặc bằng cấp được đăng ký trên Khung trình độ quốc gia (NQF) hoặc tương đương. Các khóa học hoặc chương trình đào tạo này được thiết kế để trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và năng lực được các nhà tuyển dụng, cơ sở giáo dục hoặc cơ quan chuyên môn công nhận và đánh giá cao. Các dịch vụ về khóa học nâng cao trình độ có thể bao gồm nhiều cấp độ và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như đào tạo chứng chỉ kiểm toán viên chuyên nghiệp, đào tạo CFAB, CPIA, CMA Úc, phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu,… Dịch vụ đào tạo chuyên môn có thể được cung cấp thông qua các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như nền tảng học tập trực tuyến, lớp học trực tiếp, đào tạo tại chỗ hoặc kết hợp các phương pháp này.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi
Chúng tôi đã giúp hàng trăm học viên trang bị các kiến thức phù hợp, đạt chuẩn quốc tế và cần thiết cho việc phát triển sự nghiệp của họ. AFA Accounting là công ty cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên môn chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho nhiều học viên trên khắp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn.
Thông tin liên hệ

Trả lời