Ông Phan Lê Thành Long

Ông Phan Lê Thành Long

CPA, CMA, MBus(Acc), VTCA

Ông Long tốt nghiệp Thạc Sĩ tại Đại học Monash (Úc). Hơn 22 năm kinh nghiệm tại các công ty kiểm toán và tư vấn lớn (Big4).
Ông là chuyên gia tư vấn hỗ trợ Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chương trình tăng cường năng lực về quản trị công ty, quản trị rủi ro ro và kiểm toán
Ông Long cũng là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Australia (CMA) tại Việt Nam.