Bà Chu Thị Hoàng Oanh

Bà Chu Thị Hoàng Oanh

CPA, MPA, CMA (Aust.)

Bà Oanh là Thạc sỹ Chính sách công Chương trình Fulbright với hơn 13 năm kinh nghiệm, từng làm việc ở EY Việt Nam.
Bà còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)