Anh Nguyễn Văn Hoàng

Anh Nguyễn Văn Hoàng

CPA, CMA (Aust.), CPIA, VTCA

Anh Hoàng là Cử nhân kinh tế (HUST) với trên 11 năm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị công ty.
Anh từng giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán tại kiểm toán Immanuel và kiểm toán An Việt và đã trực tiếp tham gia kiểm toán và tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Anh Hoàng còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)