Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chị Nhung là Cử nhân kinh tế với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình.

Chị từng là Chủ nhiệm kiểm toán tại kiểm toán FAC, kiểm toán An Việt và Kiểm toán viên nội bộ tại YiDa

Chị Nhung còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)