Bà Chu Thị Hoàng Oanh

Bà Chu Thị Hoàng Oanh

Bà Oanh là Thạc sỹ Chính sách công Chương trình Fulbright với hơn 13 năm kinh nghiệm, từng làm việc ở EY Việt Nam.

Bà còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)