Anh Nguyễn Duy Thịnh

Anh Nguyễn Duy Thịnh

Anh Thịnh Thạc sĩ quản trị kinh doanh với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình.

Anh từng giữ chức Chủ nhiệm kiểm toán An Việt, quản lý tài chính tại PVcombank và quản lý đầu tư tại Japan Securities Incorporated.

Anh còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)