Archive for Term: vn

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chị Nhung là Cử nhân kinh tế với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình. Chị từng là Chủ nhiệm kiểm toán tại kiểm toán FAC, kiểm toán An Việt...

Continue Reading

Anh Nguyễn Duy Thịnh

Anh Thịnh Thạc sĩ quản trị kinh doanh với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực chuyên gia của mình. Anh từng giữ chức Chủ nhiệm kiểm toán An Việt, quản lý tài chính...

Continue Reading

Anh Nguyễn Văn Hoàng

Anh Hoàng là Cử nhân kinh tế (HUST) với trên 11 năm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị công ty. Anh từng giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán...

Continue Reading

Bà Chu Thị Hoàng Oanh

Bà Oanh là Thạc sỹ Chính sách công Chương trình Fulbright với hơn 13 năm kinh nghiệm, từng làm việc ở EY Việt Nam. Bà còn là Giảng viên của chương trình Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)

Continue Reading

Bà Sung Hee Joo

Bà Joo tốt nghiệp Đại học Tsinghua (Bắc Kinh, Trung Quốc) với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản với vai trò chuyên gia kinh tế, tài...

Continue Reading

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Ông Hiền là Thạc sỹ chuyên ngành kế toán với hơn 24 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Ông là Giảng viên chính của chương trình Kế toán công chứng Anh và Xứ...

Continue Reading

Ông Phan Lê Thành Long

Ông Long tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc). Với hơn 22 năm kinh nghiệm tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn (Big4). Ông là chuyên gia tư vấn trợ giúp Ngân hàng Thế giới,...

Continue Reading