Ông Phan Lê Thành Long

Ông Phan Lê Thành Long

Ông Long tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc). Với hơn 22 năm kinh nghiệm tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn (Big4).

Ông là chuyên gia tư vấn trợ giúp Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chương trình tăng cường năng lực về quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm toán

Ông Long cũng là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA) tại Việt Nam.