Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản là dịch vụ giúp khách hàng quản lý tiền bạc, đạt được các mục tiêu tài chính và gia tăng sự giàu có của họ. Các dịch vụ tài chính cá nhân có thể bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư, quản lý nợ, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch thuế, v.v. Dịch vụ quản lý tài sản có thể bao gồm lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư, lập kế hoạch mua – bán bất động sản, quản lý rủi ro, v.v.

Cố vấn quản lý gia sản là một chuyên gia cấp cao, người quản lý tài sản của khách hàng giàu có một cách toàn diện, thường với một khoản phí nhất định. Dịch vụ này thường phù hợp với những cá nhân giàu có với nhiều nhu cầu đa dạng. Một số dịch vụ tài chính phổ biến mà dịch vụ quản lý tài sản có thể cung cấp là:

  • Tư vấn đầu tư: Điều này liên quan đến việc giúp khách hàng lựa chọn và quản lý các khoản đầu tư của họ, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, v.v., dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, thời gian và mục tiêu của họ.
  • Kế hoạch sử dụng tài sản: Điều này liên quan đến việc giúp khách hàng lập kế hoạch chuyển giao tài sản của họ cho người thừa kế hoặc người thụ hưởng, cũng như giảm thiểu thuế và phí pháp lý.
  • Lập kế hoạch nghỉ hưu: Điều này liên quan đến việc giúp khách hàng chuẩn bị thu nhập và chi phí hưu trí cũng như tối ưu hóa các tài khoản hưu trí của họ.
  • Lập kế hoạch thuế: Điều này liên quan đến việc giúp khách hàng giảm nghĩa vụ thuế và tận dụng các lợi ích về thuế, chẳng hạn như các khoản khấu trừ, tín dụng, miễn trừ, v.v.
  • Quản lý rủi ro: Điều này liên quan đến việc giúp khách hàng bảo vệ tài sản của mình khỏi những tổn thất có thể xảy ra do biến động thị trường, kiện tụng, thiên tai, v.v. bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo hiểm hoặc các chiến lược khác.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Tài chính cá nhân và quản lý tài sản là một phần quan trọng trong việc sử dụng tài sản cá nhân của bạn nhưng nó không nhất thiết phải khiến bạn thức đêm hay đau đầu xây dựng và quản lý. AFA Accounting là công ty dịch vụ quản lý gia sản chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho nhiều đối tượng giàu có trên khắp Việt Nam.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu tài chính và gia tăng sự giàu có của bạn.

Thông tin liên hệ 

Trả lời