Soát xét kế toán, thuế

Soát xét kế toán, thuế

Dịch vụ soát xét thuế và kế toán bao gồm đánh giá toàn diện hồ sơ tài chính của tổ chức và các vấn đề liên quan đến thuế. Các dịch vụ này được thiết kế để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan, xác định các rủi ro tiềm ẩn và cung cấp những hiểu biết có giá trị để quản lý tài chính hiệu quả.

Phạm vi của dịch vụ soát xét kế toán, thuế có thể bao gồm:

  • Phân tích báo cáo tài chính: Kiểm tra chuyên sâu các báo cáo tài chính để đánh giá tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
  • Đánh giá tuân thủ thuế: Đánh giá kỹ lưỡng các tờ khai thuế, đảm bảo tuân thủ luật và quy định về thuế địa phương đồng thời tối đa hóa các khoản khấu trừ hoặc tín dụng hiện có.
  • Đánh giá kiểm soát nội bộ: Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định những điểm yếu hoặc kém hiệu quả có thể khiến tổ chức gặp phải gian lận hoặc sai sót.
  • Xác định rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thuế, báo cáo tài chính hoặc tuân thủ quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động hoặc danh tiếng của tổ chức.
  • Đề xuất cải tiến: Cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được dựa trên các vấn đề hoặc lĩnh vực đã xác định cần cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình tài chính và giảm thiểu rủi ro.
  • Chiến lược lập kế hoạch thuế: Đưa ra lời khuyên chuyên môn về chiến lược lập kế hoạch thuế phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức, nhằm giảm thiểu nghĩa vụ thuế trong khi vẫn tuân thủ luật hiện hành.
  • Hỗ trợ tuân thủ: Hỗ trợ khách hàng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ hiện tại của họ bằng cách cung cấp hướng dẫn về cách thực hành lưu trữ hồ sơ, yêu cầu về tài liệu và thời hạn nộp hồ sơ.
  • Tư vấn chuyên môn cụ thể theo ngành: Tận dụng kiến thức và kinh nghiệm cụ thể của ngành để giải quyết những thách thức đặc biệt mà các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể phải đối mặt.
  • Dịch vụ tư vấn: Cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp về các giao dịch phức tạp như sáp nhập/mua lại, hoạt động tái cơ cấu, kế hoạch mở rộng quốc tế hoặc các quyết định kinh doanh quan trọng khác từ góc độ thuế.
  • Đại diện trong quá trình kiểm tra: Cung cấp hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra do cơ quan quản lý thực hiện bằng cách đại diện cho lợi ích của khách hàng trong suốt quá trình đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Hãy để việc công việc chuyên môn cho chúng tôi

Tuân thủ các quy định của pháp luật, xác định và phòng ngừa rủi ro, tối ưu hóa việc thực hiện các nghĩa vụ thuế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này. AFA Accounting là công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chúng tôi có thể thảo luận về cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của bạn..

Thông tin liên hệ 

Trả lời